PERSOONS- EN/OF BEDRIJFSGEGEVENSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Bouwonderneming Nijmegen kan persoons- en/of bedrijfsgegevens over u of uw bedrijf verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bouwonderneming Nijmegen en/of doordat u toeleverancier bent en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website.

Daarnaast worden (persoons)gegevens opgeslagen indien u bij ons in loondienst bent of in opdracht voor ons werkzaam bent. Bouwonderneming Nijmegen kan de volgende persoons- of bedrijfsgegevens verwerken:

– Bedrijfsnaam
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer(s)
– Uw e-mailadres(sen)
– Uw IP-adres(sen)
– Uw bankrekeningnummer(s)
– BSN nummer (bij personeel)
– Kopie identificatie
– Uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
– Bij u werkzame contactpersonen Het is niet zo dat deze gegevens telkens altijd en uitputtend worden vastgelegd. Dit is afhankelijk van de relevantie.

WAAROM Bouwonderneming Nijmegen GEGEVENS NODIG HEEFT

Bouwonderneming Nijmegen verwerkt en registreert uw persoonsgegevens in een centraal systeem om (telefonisch) contact met u op te kunnen nemen als u daar al dan niet om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Bouwonderneming Nijmegen uw persoons- of bedrijfsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit bouwen, verbouwen, renoveren en onderhouden (of een combinatie daarvan).

HOE LANG Bouwonderneming Nijmegen GEGEVENS BEWAART

Bouwonderneming Nijmegen bewaart uw persoons- of bedrijfsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het geval een overeenkomst tot stand komt, bewaren wij de relevante schriftelijke projectgegevens en foto’s maximaal 15 jaar. Financiële gegevens zoals facturen en financiële boekhouding bewaren wij in ieder geval conform de daarvoor vastgestelde wettelijke termijnen. Digitaal vastgelegde gegevens blijven in principe in ons systeem aanwezig, maar zullen alleen worden gebruikt voor interne vergelijkingen en rapportages.

DELEN MET ANDEREN

Bouwonderneming Nijmegen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

HOE BRENGEN WIJ UW WEBSITE BEZOEK IN KAART

Op de website worden mogelijk algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze eventuele actieve Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

BEVEILIGING

Bouwonderneming Nijmegen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bouwondernemingnijmegen.nl. Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall; – HTTPS: wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

UW PRIVACYRECHTEN

U heeft recht op inzage in uw persoons- of bedrijfsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw gegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bouwonderneming Nijmegen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Januari 2019