Bouwkundige expertise!

Aan welke technische eisen moet een gebouw voldoen, welke vergunningen moet je aanvragen en hoe leg je alles vast in een contractstuk waarmee uitvoerende partijen aan de slag kunnen? Bouwonderneming Nijmegen helpt u daarmee!

Het ontwerpproces van nieuwbouw, aanbouw of renovatieproject kent vele aandachtspunten. Het is een uitdaging om alle wensen van: opdrachtgever, architect en adviseur te vertalen in een plan dat financieel haalbaar én technisch maakbaar is. Bouwkundige expertise is hierbij onmisbaar. Bouwonderneming Nijmegen verzorgt niet alleen tekeningen, vergunningsaanvragen en ontwerpdocumenten. We zien er op toe dat alle bouwstenen die nodig zijn voor een geslaagd project, naadloos op elkaar aansluiten. Dit doen wij o.a. door het toepassen van onze projectbegeleiding. 

Advisering in bouwprojecten - Bouwonderneming Nijmegen